S. 3 (2008)

Mục lục

Bia

Ngoại thương Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX từ tay người Hoa chuyển qua người Việt Tóm tắt PDF
Choi Byung Wook 47-52
Thâu hoá Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa, sáng tạo Thiền trúc lâm Yên Tử của Đại Việt Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Nam 3-12
Quá trình hình thành Quốc sử quán triều Nguyễn Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tâm 38-46
Quá trình thăm dò, khai thác và chế biến quặng kim loại ở Cao Bằng thời Pháp thuộc Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Cơ, Lê Thị Hương 53-61
40 năm sau vụ thảm sát Mỹ Lai lật lại hồ sơ một tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Tung 20-29
Về nước Đại Rumani (ROMÂNIA MARE, 1918-1940) Tóm tắt PDF
Đào Tuấn Thành 62-78


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP