Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VÀI NÉT VỀ KINH TẾ TỈNH TUYÊN QUANG NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Đàm Thị Uyên, Nguyễn Thị Trang

Tóm tắt


Tuyên Quang là "phên đậu thứ ba phía Tây" của đất nước, với vị trí chiến lược quan trọng nhà Nguyễn đã đề ra được một số chính sách, biện pháp tích cực. Tuyên Quang có tỉ lệ ruộng đất công rất ít nhưng lại là nơi tập trung nhiều tài nguyên lâm sản, khoáng sản, các chính sách kinh tế được các nhà nước quân chủ thực hiện chủ yếu ở đây là cống nạp các sản vật, thu thuế, khuyến khích các hoạt động thủ công và thương nghiệp như khai mỏ, mở mang giao lưu buôn bán ở những địa bàn dọc biên giới qua hệ thống cửa ải.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP