T. 438, S. 11 (2014)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Chủ nghĩa tự do mới về tương quan nhà nước - thị trường và hàm ý chính sách đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Sơn, Lê Thanh Tâm 3-9
Thực trạng nguồn nhân lực kinh tế thể dục thể thao Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Xuân, Đặng Văn Dũng 10-17
Cơ hội hợp nhất và sáp nhập trong ngành sữa Việt Nam từ góc độ chuỗi giá trị Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Khôi, Trần Văn Dũng 18-23

Tài chính - Tiền tệ

Đánh giá một số vấn đề chính sách tỷ giá giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Tô Trung Thành 39-50

Quản lý kinh tế

Một số thể chế chính sách liên quan đến thị trường lao động Việt Nam từ năm 1986 đến nay Tóm tắt PDF
Ma Ngọc Ngà, Nguyễn Trọng Đạt 24-30
Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nam, Đỗ Thị Thanh Loan 31-38

Nông nghiệp – Nông thôn

Thực trạng nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long sau 7 năm thực hiện chính sách tam nông (2006-2013) Tóm tắt PDF
Lê Khương Ninh 62-70

Kinh tế địa phương

Phát triển chuỗi giá trị hoa: nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tuấn, Vũ Ngọc Quyên 51-61

Kinh tế thế giới

Năng lực cạnh tranh quốc gia của du lịch biển Việt Nam: so sánh với Thái Lan và Inđônêxia Tóm tắt PDF
Hà Thị Thanh Thủy 71-77