T. 5, S. 5 (2018)

Tháng 5 năm 2018

Mục lục

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông
Chu Lê Minh Cường
Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - giải tích lớp12
Chu Trương Văn Quắng
Rèn luyện tư duy phê phán cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit - giải tích lớp 12
Chu Nguyễn Thị Kim Tuyến
Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học chủ đề “Hàm số luỹ thừa - hàm số mũ - hàm số lôgarit
Chu Lê Nguyễn Kim Ngọc
Sử dụng diện tích hình phẳng trong chứng minh hình học
Chu Đinh Hà Minh Tâm
Ứng dụng đạo hàm vào việc tìm giới hạn bằng quy tắc l’hospital
Chu Trương Thị Hường
Tích hợp tri thức toán học với vật lý trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông
Chu Nguyễn Danh Nam, Đào Thị Mỹ
Vận dụng phương pháp dạy học mô phỏng để thiết kế bài giảng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Chu Dương Thị Huyền, Trần Thị Hương Giang
Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển tư duy của học sinh trung học cơ sở trong dạy học Vật lý 9
Chu Phạm Thị Mỹ Hạnh
Xây dựng nội dung các bài tập thí nghiệm về động học chất điểm (Vật lí lớp 10)
Chu Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Thu Phượng
Giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học tin học ở trường phổ thông
Chu Trần Tuấn Anh, Hoàng Thị Quế
Bồi dưỡng năng lực phản biện khoa học cho học viên thông qua xêmina các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị
Chu Nguyễn Xuân Sinh
Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần phương pháp dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào
Chu Triệu Phương Quỳnh
Nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm trong giảng dạy tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông
Chu Nguyễn Thị Hồng Phượng
Tính giáo dục và chất liệu dân gian trong truyện Đồng thoại của Võ Quảng
Chu Phạm Thị Minh Hiếu
So sánh các thành ngữ có chứa từ “mắt” trong tiếng Anh với những thành ngữ tương đương trong tiếng Việt
Chu Khương Hà Linh
Thái độ của sinh viên đối với việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học từ vựng tiếng Anh
Chu Phan Thùy Trang
Một số chiến lược dạy kỹ năng đọc cho sinh viên không chuyên tiếng Anh
Chu Phạm Thu Hà
Đổi mới phương pháp dạy học môn Đàn phím điện tử cho sinh viên ngành giáo dục mầm non
Chu Nguyễn Bích Hằng
Phát triển năng lực người học trong dạy học mĩ thuật gắn với thực tiễn ở trường đại học, cao đẳng
Chu Lê Minh Quang
Nâng cao hiệu quả hoạt động tự học, tự ngoại khóa phần thực hành của môn Giáo dục thể chất cho sinh viên theo học chế tín chỉ
Chu Phạm Như Trang
Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực của sinh viên sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn
Chu Dương Bạch Dương, Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nhận thức và thái độ nghề nghiệp của sinh viên Khoa Giáo dục Trường Đại học Đồng Tháp
Chu Nguyễn Thị Xuân Đài, Nguyễn Hoàng Minh Trí:
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức giờ dạy học tích hợp ở các trường tiểu học
Chu Phạm Thị Thảo
Giáo dục mở đối với sự phát triển giáo dục Việt Nam
Chu Trương Thị Thu Hương
Giáo dục tính dân chủ trong học tập cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chu Mai Thị Thanh, Phùng Ngọc Tiến
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La
Chu Chu Thị Thùy Hương
Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Anh thông qua hoạt động đọc mở rộng của người học
Chu Phí Thị Thu Lan
Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn Giáo dục kỹ năng sống tại Học viện Quản lý giáo dục
Chu Phạm Thị Lụa

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Chu Nguyễn Đình Hoài
Quản lý đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiếp cận CIPO
Chu Nguyễn Mạnh Hùng
Phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp
Chu Lê Thị Tuyết Trinh
Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Chu Phạm Tiến Dũng
Bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong lớp học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chu Nguyễn Huỳnh Thơ
Quản lý dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông huyện Trùng Khánh, Cao Bằng theo hướng phát triển năng lực học sinh
Chu Phan Thị Thúy Ngàn
Quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, Hà Nội
Chu Trần Thị Lệ Hà
Quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Chu Khuất Thị Thắm
Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Chu Lê Đình Huấn
Quản lý dạy học thực hành chỉ huy tham mưu ở Học viện Hậu cần theo hướng phát triển năng lực học viên
Chu Phạm Ngọc Súy
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) theo định hướng tiếp cận năng lực
Chu Phan Thị Thu Hà
Quản lý đánh giá thành tích học tập theo định hướng vì sự tiến bộ của học sinh các trường tiểu học, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chu Nguyễn Thị Thu Huyền
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc
Chu Lê Thanh Hải, Phan Quốc Lâm
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên
Chu Hồ Ngọc Lợi, Lê Văn Được


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810